O nas

COVENANT BUSINESS VENTURES Sp. z o.o. działa jako podmiot zarządzający funduszem typu Venture Capital oraz jako spółka świadcząca usługi z zakresu Corporate Finance (nabywanie/sprzedaż przedsiębiorstw, pozyskiwanie finansowania z rynków dłużnych, kredytowych i kapitałowych).

Ideą funduszu COVENANT BUSINESS VENTURES jest wykorzystanie naszego doświadczenia transakcyjnego oraz warsztatu kredytowego i inwestycyjnego celem osiągnięcia ponadprzeciętnych zwrotów dla współpracujących z nami inwestorów.

Działając jako doradca finansowy zajmujemy się organizacją i koordynacją procesu transakcyjnego, a pobierane przez nas wynagrodzenie zależne jest zazwyczaj od końcowego sukcesu.

Koncepcja funduszu

COVENANT BUSINESS VENTURES działa na zasadzie „klubu inwestycyjnego” zrzeszającego grono renomowanych inwestorów prywatnych.

Zidentyfikowane i zbadane przez zespół zarządzający transakcje rekomendowane są inwestorom, a ci przystępują do wybranych projektów za pośrednictwem funduszu.

Inwestujemy w dynamicznie rozwijające się średnie, małe i mikroprzedsiębiorstwa na wczesnym etapie wzrostu.

Naszych potencjalnych inwestycji poszukujemy pośród spółek posiadających podobne, poszukiwane przez nas charakterystyki, takie jak: unikalny produkt/usługa, potencjał wzrostu/ekspansji na rynki zagraniczne, przewaga konkurencyjna, przełomowy etap działalności, jakość zarządu.

Fundusz współpracuje z renomowanym doradcą/konsultantem operacyjnym, którego rolą jest prowadzenie okresowych analiz aspektów operacyjnych/rynkowych/strategicznych w spółkach portfelowych oraz nadzór w zakresie implementacji rekomendowanych zmian.

Zespół

Założycielem i szefem zespołu COVENANT BUSINESS VENTURES jest Maciej Morawski.

Maciej powrócił do Polski w połowie roku 2010 po przeszło sześciu latach pracy w bankowości inwestycyjnej w Londynie (ABN AMRO, HSBC). COVENANT BUSINESS VENTURES jest jego drugim projektem realizowanym na polskim rynku Venture Capital. Wcześniej Maciej pracował w Warszawskim biurze banku ABN AMRO oraz w biurze maklerskim EASTBROKERS Warszawski Dom Maklerski.

Maciej posiada wieloletnie doświadczenie związane z pracą w bankowości inwestycyjnej, gdzie zajmował się głównie koordynacją transakcji pozyskania finansowania w związku z dużymi przedsięwzięciami gospodarczymi, przejęciami, połączeniami i prywatyzacjami przedsiębiorstw. Transakcje te realizowane były z klientami finansowymi (fundusze Private Equity, Sovereign Wealth Funds) oraz branżowymi, z krajów europejskich (Wielka Brytania, Włochy, Francja) i z rynków rozwijających się (Bliski Wschód, Europa Wschodnia, Polska).

Maciej jest absolwentem University of St Andrews z Wielkiej Brytanii (M.Litt: Zarządzanie, Ekonomia i Stosunki Międzynarodowe) oraz Wydziału Zarządzania UW.

Dla przedsiębiorców

W kręgu zainteresowania funduszu COVENANT BUSINESS VENTURES leżą średnie, małe i mikro-spółki działające w sektorze produkcyjnym, usługowym i b-to-b, posiadające podobne, poszukiwane przez nas charakterystyki, takie jak: unikalny produkt/usługa, potencjał wzrostu/ekspansji na rynki zagraniczne, przewaga konkurencyjna, przełomowy etap działalności, jakość zarządu.

Celem funduszu jest objęcie zwykle mniejszościowego udziału kapitałowego w wyselekcjonowanych przez nas spółkach na okres 3-7 lat, zapewnienie pomocy w procesie podejmowania kluczowych decyzji finansowych i strategicznych, oraz zbudowanie zdrowych relacji ze współpracującymi z nami przedsiębiorcami.

Inwestycja CBV poprzedzona jest zwykle wszechstronnym badaniem rynkowym, ekonomicznym, operacyjnym oraz prawnym (proces due diligence), którego celem jest zidentyfikowanie i zaadresowanie potencjalnych obszarów ryzyka dla spółki i jej inwestorów na przyszłość.

Okres od pierwszego spotkania ze spółką do podpisania umowy inwestycyjnej to zwykle 2-4 miesiące, w trakcie których naszym celem jest uzgodnienie z przedsiębiorcą: planów rozwojowych na przyszłość, zasad współpracy, strategii wyjścia funduszu z inwestycji i innych szczegółów związanych z inwestycją.

Dla inwestorów

Celem funduszu COVENANT BUSINESS VENTURES jest wygenerowanie ponadprzeciętnych zwrotów dla inwestorów, poprzez: (i) konsekwentne stosowanie przemyślanej strategii inwestycyjnej, (ii) konserwatywny dobór projektów, (iii) wykorzystanie profesjonalnych partnerów i doradców przy doborze inwestycji, dodawaniu wartości w spółkach portfelowych i nadzorze nad nimi, oraz (iv) zastosowanie profesjonalnych narządzi dokumentacyjnych, w oparciu o które strukturyzowane są transakcje.

Niepewność i zmienność nastrojów na rynkach finansowych jest przyczyną frustracji i bezsilności dla wielu inwestorów. Przystępując do funduszu COVENANT BUSINESS VENTURES inwestor sam podejmuje decyzję o wyborze finansowanego przez siebie projektu i ma większy wpływ na wysokość końcowej stopy zwrotu.

Potencjalnych inwestycji poszukujemy pośród młodych, dynamicznie rozwijających się spółek, działających w sektorach o dużym potencjale wzrostu, aktywnie poszukujących nowych źródeł finansowania. Ze względu na zaostrzone procedury kredytowe banków przedsiębiorcy tacy często nie są w stanie pozyskać alternatywnego finansowania. Umożliwia to wejście do ciekawych projektów przy atrakcyjnych wycenach.

Więcej informacji - Koncepcja funduszu COVENANT BUSINESS VENTURES.

Doradztwo finansowe

Wykorzystując międzynarodowe doświadczenie transakcyjne wyniesione z pracy w bankowości inwestycyjnej, zespół COVENANT BUSINESS VENTURES jest w stanie sprawnie poprowadzić transakcje, których celem jest:

  • zidentyfikowanie potencjalnych nabywców przedsiębiorstwa oraz doprowadzenie do jego sprzedaży;
  • wyselekcjonowanie grupy spółek z danego regionu i branży, a następnie przeprowadzenie procesu przejęcia wybranej/wybranych z nich;
  • organizacja transakcji pozyskania strukturyzowanego finansowania zewnętrznego na rynkach krajowych i zagranicznych, włączającego komponenty kredytowe, dłużne (obligacje) i kapitałowe.

Powyższe zlecenia realizujemy najczęściej w oparciu o opłatę za sukces pobieraną w momencie pomyślnego zakończenia transakcji.

Kontakt

Uprzejmie prosimy o krótkie opisanie sprawy, z którą chcieliby Państwo się do nas zwrócić, podając jednocześnie Państwa szczegółowe dane kontaktowe.

Odpowiemy tak szybko jak tylko to będzie możliwe.